SKAB PSYKOLOGISK TRYGHED

En tavshedskultur koster på trivsel, performance og bundlinje. Det har vi ikke råd til, hverken som mennesker eller arbejdsplads. Vi har brug for en åben kultur, hvor ærlighed og den værdifulde viden, vi hver især har, flyder frit. Men opbygningen af en åben kultur kommer ikke af sig selv – den kræver psykologisk tryghed.

Skab Psykologisk Tryghed er en pakke med viden og redskaber til, hvordan I som arbejdsplads kan arbejde med at styrke den psykologiske tryghed hos jer.

I kan følge de fire trin i “Vejen til psykologisk tryghed”, men redskaberne på hvert trin kan også bruges enkeltvis. Gør det der giver bedst mening for jer.

Vi anbefaler, at I starter med at se filmen, “Sådan arbejder I med pakken”, hvor I får et godt indblik i materialet, og hvordan I kan bringe det i spil hos jer.

God arbejdslyst!

SÅDAN ARBEJDER I MED PAKKEN

GEVINSTEN TIL ALLE

Når vi arbejder med psykologisk tryghed, er opgaven at skabe en atmosfære, hvor vi på alle niveauer af organisationen føler os trygge ved at udtrykke vores tanker og følelser, også selv om vi ikke nødvendigvis er enige med hinanden. Gevinsten er en mere produktiv, engageret og dynamisk arbejdskultur, der skaber bedre resultater.

SMÅ SKRIDT, STOR FORSKEL

Det er ikke nødvendigvis svært at skabe psykologisk tryghed. Men det kræver en vedholdende opmærksomhed og indsats at lykkes med at transformere kommunikationen, adfærden og samspillet på arbejdspladsen. Ofte kan små skridt gøre en stor forskel.