4. VI HOLDER FAST

Gør psykologisk tryghed til en prioritet i hverdagen

Dit team, din afdeling, jeres organisation skal være en arbejdsplads for læring, innovation og vækst, og det kræver et vedholdende fokus på psykologisk tryghed. Det bør ikke være et “nice-to have” på en solskinsdag eller i en skåltale, men en fundamental del af jeres organisationskultur.

Har I formået at fremme den psykologiske tryghed, så har I samtidig understøttet en samarbejdskultur, hvor I er trygge ved at hjælpe hinanden med at løse fælles opgaver og udfordringer, og hvor I tilgår uenigheder konstruktivt og løsningsorienteret.

Her på siden finder I gode råd til, hvordan I gør psykologisk tryghed til en prioritet i hverdagen.

Bliv ved, prøv jer frem, øv jer og vær nysgerrig på, hvad der virker godt hos jer.

SÅDAN HOLDER VI FAST

5

Gode råd til at holde fast

Arbejdet med at fastholde fokus på den psykologiske tryghed fortsætter. I får her gode råd til at gøre psykologisk tryghed til en prioritet i hverdagen

Hold fast, øv jer og vær fortsat nysgerrige på, hvad der virker godt hos jer, med disse 5 skridt:

1.

Sæt evaluering i kalenderen

Evaluér fx hvert kvartal på den proces omkring psykologisk tryghed, I har sammen. Evaluér fx hvert kvartal på den proces omkring psykologisk tryghed, I har sammen. 

  • Hvad har I lært?
  • Hvor har I flyttet jer hen, og hvad skal  I arbejde videre med? 
  • Hvad kræver det af jer at holde fast i  det vundne?

2.

Bevar psykologisk tryghed i sproget

Påvirk kulturen ved fortsat at tale om psykologisk tryghed i hverdagen, både i 1:1 og i fællesskab. Sæt ord på den forståelse I har fået, og brug den i jeres hverdag.

3.

Sørg for, at der er tid

Skab plads til, at der fortsat kan arbejdes på at fastholde og udvikle psykologisk tryghed. Det kan fx være på møder, medarbejderarrangementer, lederevents eller til MU-samtaler.

4.

Leder – vær rollemodel

Som leder kan du ikke alene skabe psykologisk tryghed, men der ændrer ikke på, at du har en central rolle. Vær fortsat opmærksom på din egen adfærd og kommunikation som middel til at skabe og fastholde psykologisk tryghed. Du er den bedste rollemodel for arbejdsmiljøet i dit team.

5.

Tag en årlig screening

Benyt tryghedsbarometeret til jævnligt – fx en gang om året – at måle på graden af psykologisk tryghed. Brug det gerne som en del af de tilfredsheds- og trivselsmålinger, I allerede bruger.