1. FÆLLES VIDEN

SÅDAN SKABER
I ET FÆLLES
UDGANGSPUNKT

For at arbejde med psykologisk tryghed har vi brug for fælles viden, forståelse og sprog.

Vi forstår intuitivt, at psykologisk tryghed er vigtigt. Til gengæld kan det være vanskeligt at finde ud af, hvorfor psykologisk tryghed ikke bare er noget, vi har, hvad vi konkret kan gøre for at opbygge eller styrke den, og hvem der har hvilke roller.

Man kan tro, at psykologisk tryghed blot handler om at være flink, lytte og tage hensyn til hinanden. Men falder vi i den fælde, kommer vi ikke langt. Psykologisk tryghed handler i langt højere grad om, at vi kan være os selv på arbejde og opleve tryghed i, at vi er en værdsat del af fællesskabet.

Materialet på denne side gør jer klogere på begrebet ”psykologisk tryghed”. Hvorfor det er vigtigt, og hvad der skal til for at opbygge en psykologisk tryg kultur på jeres arbejdsplads

HVAD ER PSYKOLOGISK TRYGHED?

DE FIRE SØJLER

PSYKOLOGISK TRYGHED PÅ ARBEJDSPLADSEN

Læs, hvordan man definerer psykologisk tryghed, hvilken betydning det har på arbejdspladsen, og hvorfor det er så afgørende, om I har høj eller lav psykologisk tryghed, hvis I gerne vil skabe trivsel og resultater. Vi anbefaler, at dette hæfte sendes ud til alle involverede parter, da det er med til at skabe fælles viden, forståelse og sprog.

TYPISKE FÆLDER

ROLLER OG ANSVAR