3. DET GØR VI

STYRK JERES 
PSYKOLOGISKE
TRYGHED

Psykologisk tryghed er en kultur og et mindset, vi løbende skal arbejde på at udvikle og fastholde. Det betyder også, at vi ikke skaber psykologisk tryghed ved at tale om begrebet på en enkelt temadag. Vi kan selvfølgelig blive klogere på emnet, hvis det er på dagsordenen, men indsatsen skal lægges ind i de daglige rutiner og strukturer og være en synlig del af hverdagen for at skabe resultater.

På siden her finder I 12 konkrete hacks, som kan anvendes i de daglige rutiner. Det er små redskaber, som giver jer mulighed for at arbejde med og styrke de fire søjler i psykologisk tryghed; Inkludere, Lære, Bidrage, Udfordre.

Nogle af hacksene er målrettet ledere, andre til teamet, og en del af dem kan bruges på flere niveauer i organisationen. Brug dem sammen eller hver for sig, i den rækkefølge, der passer jer bedst. Målet er ikke nødvendigvis at komme igennem alle 12, men skridt for skridt at indarbejde en struktur, en adfærdsændring og et mindset i hverdagen, der gør jer opmærksomme på, hvad der skal til for at skabe øget psykologisk tryghed.

SÅDAN KAN VI GØRE

Bliv klogere på, hvordan I kommer i gang med arbejde med mere psykologisk
tryghed. Hvordan I starter, og hvad skal I være opmærksomme på.

12 HACKS TIL MERE PSYKOLOGISK
TRYGHED I HVERDAGEN

Styrk tryghedssøjlerne med hacks, som kan bruges i de strukturer og rutiner, I allerede har.

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØJLE 1

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØJLE 2

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØJLE 3

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØJLE 4

Styrk tryghedssøjlerne med hacks, som kan bruges i de strukturer og rutiner I allerede har.

! Klik på hver søjle for at downloade hacks

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØLJE 1

Oplevelsen af at være inkluderet tilfredsstiller det grundlæggende menneskelige behov for at høre til. Inklusion gør dig tryg ved at være dig selv og blive accepteret for den, du er og for dine unikke egenskaber og kompetencer.

 • 1 – Psykologisk onboarding Hack
 • 2 – Fælles aftaler Hack
 • 3 – Sæt scenen – styrk sammenhængskraftene

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØLJE 2

Psykologisk tryghed gør os i stand til at lære nyt og giver os muligheden for at øge vores kompetencer og vokse. Når vi oplever psykologisk tryghed, er vi trygge ved at indgå i læringsprocessen ved at stille spørgsmål, give og modtage feedback, eksperimentere og begå fejl.

 • Hack 4 – Feedback
 • Hack 5 – Prøvehandlinger
 • Hack 6 – Empatitræning

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØLJE 3

Psykologisk tryghed er afgørende for, at vi kan, tør og vil bidrage konstruktivt i teamet. Føler vi os trygge, er vi i stand til at bruge egne færdigheder og aktivt melde os ind i dialoger og samarbejder for at bidrage med ideer, erfaringer og forslag.

 • Hack 7 – Check-in
 • Hack 8 – Videndeling
 • Hack 9 – Gør uenigheden tryg

HACKS TIL AT STYRKE TRYGHEDSSØLJE 4

Det kræver tryghed at turde udfordre status quo, planer og beslutninger for at gøre ting bedre. Vi har behov for tillid til, at der er en mulighed for at ændre eller forbedre forhold uden repressalier.

 • Hack 10 – Den varme stol
 • Hack 11 – Vild med vilje
 • Hack 12 – Konstruktive udfordringer

Faciliteringsguide til planlægning og facilitering af hacks