OM BFA FINANS

BFA Finans er en del af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø (BFA) Handel, Finans og Kontor. De to øvrige udvalg omfatter henholdsvis handel og kontor. Der findes i alt 5 branchefællesskaber for arbejdsmiljø.

BFA Finans vil gennem løbende kontakt med virksomheder og medarbejdere sikre, at finanssektorens behov for vejledninger og materialer på arbejdsmiljøområdet er relevante og inspirerende. Et vigtigt fokus i samarbejdet er, at vejledninger og materialer af brugerne opleves som lette at omsætte til praksis. BFA Finans samarbejder løbende med både BFA Handel og BFA Kontor om at udvikle både branchenære og tværgående aktiviteter.

BFA Finans’ aktiviteter afspejler parternes fælles holdning til en god arbejdsmiljøstandard i de den finansielle sektor.

Følgende organisationer er repræsenteret i BFA Finans:

  • Finansforbundet
  • Forsikringsforbundet
  • F&P Arbejdsgiver
  • Finans Danmark

BFA Finans vejledninger og materialer er samlet på bfafinans.dk